Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo QCDC thị trấn Ái Tử

Thứ ba - 25/09/2018 09:48
Đảng uỷ thị trấn ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ thị trấn Ái Tử (Kèm theo Quyết định số 80-QĐ/ĐU, ngày 28/6/2018 của Đảng uỷ thị trấn Ái Tử)
QUY CHẾ
HOẠT ĐỘNG BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN
QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ THỊ TRẤN ÁI TỬ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 80-QĐ/ĐU, ngày 28/6/2018 của Đảng ủy thị trấn Ái Tử)
 
Điều 1. Chức năng
Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thị trấn Ái Tử (gọi tắt là Ban chỉ đạo) có chức năng tham mưu, giúp Đảng ủy theo dõi, chỉ đạo, triển khai thực hiện các chỉ thị của Đảng và các văn bản chỉ đạo của cấp trên, các chương trình hoạt động về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ tại thị trấn Ái Tử. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt Quy chế dân chủ. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại địa phương.
Điều 2. Nhiệm vụ của Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban và các thành viên Ban chỉ đạo
1. Trưởng Ban
- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Ban chỉ đạo và kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn thị trấn.
- Quyết định chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ và đôn đốc các thành viên trong Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.
- Chủ trì các cuộc họp của Ban chỉ đạo.
2. Phó Trưởng Ban Thường trực
- Chịu trách nhiệm Thường trực giải quyết các công việc của Ban chỉ đạo theo chương trình, kế hoạch đã đề ra.
- Tổng hợp, theo dõi, xây dựng văn bản, chương trình hội họp, báo cáo hoạt động của Ban chỉ đạo theo định kỳ và đột xuất khi có yêu cầu.
- Chủ trì một số cuộc họp Ban chỉ đạo khi được Trưởng Ban ủy quyền.
3. Phó Trưởng Ban
- Giúp Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Thường trực hoàn thành các công việc của Ban chỉ đạo giao.
- Trực tiếp phụ trách những phần việc được phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban về kết quả công việc đó.
4. Các thành viên Ban chỉ đạo
- Dành thời gian thỏa đáng cho việc chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ tại địa bàn và lĩnh vực được phân công.
- 06 tháng báo cáo kết quả chỉ đạo của cá nhân và kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở ngành, lĩnh vực mình được phân công cho Thường trực Ban chỉ đạo.
- Tham gia xây dựng các chương trình, kế hoạch và báo cáo của Ban chỉ đạo, tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban chỉ đạo.
Điều 3. Chế độ làm việc
1. Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt và điều hành các công việc của Ban chỉ đạo. Khi cần thiết, Trưởng Ban chỉ đạo triệu tập cuộc họp bất thường để kiểm tra, đánh giá tình hình, kết quả, rút kinh nghiệm quá trình thực hiện quy chế dân chủ, đề ra kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả tại địa phương.
2. Ban chỉ đạo sử dụng con dấu của Đảng ủy.
Điều 4. Chế độ sinh hoạt
1. Ban chỉ đạo làm việc làm việc theo chế độ tập thể thông qua các phiên họp thường kỳ và đột xuất dưới sự chủ trì của Trưởng Ban hoặc Phó Trưởng Ban Thường trực khi được ủy quyền.
- Định kỳ 06 tháng và 01 năm, Ban chỉ đạo tổ chức họp giao ban để kiểm tra, đánh giá các hoạt động về thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch đề ra.
- Các phiên họp của Ban chỉ đạo phải được thông báo bằng văn bản về nội dung, thời gian và địa điểm trước 03 ngày để đảm bảo cuộc họp có chất lượng.
2. Đồng chí Trưởng Ban chủ trì các cuộc họp Ban chỉ đạo. Các thành viên Ban chỉ đạo có trách nhiệm tham gia đầy đủ và tích cực đóng góp ý kiến. Nếu có lý do không thể dự họp được phải thông báo cho Thường trực Ban Chỉ đạo.
3. Theo tính chất từng cuộc họp, Ban chỉ đạo có thể mời những người có liên quan đến nội dung cuộc họp tham dự và đóng góp ý kiến.
Điều 5. Mối quan hệ công tác
1. Đối với Ban chỉ đạo quy chế dân chủ huyện: Ban chỉ đạo quy chế dân chủ ở cơ sở thị trấn thường xuyên giữ mối quan hệ và báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ của tỉnh về Ban chỉ đạo quy chế dân chủ huyện một cách đầy đủ, kịp thời theo quy định. Đối với những nội dung cần thiết và vượt thẩm quyền, Ban chỉ đạo quy chế dân chủ thị trấn xin ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ huyện.
2. Đối với Đảng ủy thị trấn Ái Tử: Ban chỉ đạo quy chế dân chủ ở cơ sở thị trấn làm việc dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy.
Điều 6. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thị trấn có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế này.
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở báo cáo Đảng ủy xem xét, quyết định./.
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây